I denne kommunen har dei tilsett mange nye

Fjord kommune presenterer heile 15 nytilsette.

Valldal sentrum.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Fjord kommune har i vår og tidleg sommar gjennomført fleire tilsettingar, samt endra og auka stillinga til ein del personale som allereie jobbar i kommunen, fortel dei på heimesida si.