Kortreist kål for kokken Christopher

Kokken Christopher Schønefeld frydar seg over alt han finn i grønsakhagen til sambygdingane Hegelin Waldal og Audun Skjervøy.

Sjølvplukk: Hegelin Waldal og Audun Skjervøy følgjer interessert med, medan Christoper Schønefeld plukkar og fortel korleis han skal bruke dei ulike grønsakene.   Foto: Terje Engås

Nyheter

For når kokken ved Juvet Landskapshotell i Valldal skal ha grønsaker og jordbær, er vegen kort ned til Storstova i Valldalsbrauta, der Hegelin Waldal og Audun Skjervøy held til.