Stølsvollar kan bli rydda med krisepengar

Statlege krisepengar til skogbruksnæringa kan hjelpe til med å få rydda attgrodde kulturlandskap.

Seter: No kan ein søkje om å få rydda skog rundt gamle stølsvollar. (Illustrasjonsfoto)   Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Det skriv bladet Seterbrukaren.