Første halvår 2020

Jamnt eigedomssal trass korona

Som vanleg: – Særleg i Volda har salet gått som vanleg trass i koronaen. I Ørsta har det vore ein liten nedgang, seier Johnny Kragset.  Foto: Svein Nordal

Nyheter

(Møre-Nytt:) Korona-pandemien sette ingen stoppar for bustadmarknaden i Ørsta/Volda. Rett nok var det ein liten nedgang i Ørsta i første halvår samanlikna med same periode i fjor, men ingenting dramatisk.