Etterlyser mer penger til opplæring internt i bedrifter

Selv om fylkeskommunen har tildelt 22,6 millioner kroner til kurs og kompetanseheving internt i bedrifter, trengs det nå mer penger for støtte til gjenværende søknader. Fra august vil det ikke være mer penger igjen til nye søknader.

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve (Ap). Arkivfoto.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Ordningen det er snakk om er en såkalt BIO-ordning (bedriftsintern opplæring), som fylkeskommunen tok over fra NAV 1. januar 2020. Som navnet tilsier er pengene tenkt til kurs og kompetanseheving innad i bedrifter.