Korona-køane blir kortare

Helse Møre og Romsdal tar igjen etterslepet. Samtidig bruker dei mindre pengar.

Elisabeth Siebke er klinikksjef for Ålesund sjukehus. Her viser ho rundt på den relativt nye dagkirurgien.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Den nye klinikksjefen ved Ålesund sjukehus er begeistra. Pasientkøane blir kortare. Samtidig går overtidsbruken og vikarbruken ned. Det er to gode nyheiter på ein gong.