NTNU Ålesund og Høgskolen i Volda:

Studiesteder «overbooker» ved hovedopptaket

Studiesteder tilbyr dobbelt så mange plasser eller mer under hovedopptaket enn det som var planlagt i forkant.

Studier: NTNU i Ålesund opplever rekordmange søknader i år.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

«Overbooking» av studier, når det blir tilbudt flere plasser til søkere på et studie enn planlagte plasser, er en taktikk studiestedene kjører for å sikre at de får fylt opp studieplassene.