Har søkt om fasadeendring:

Thon-kjeden overtar og bygger om hotell - fasaden tilpasses jugend-omgivelsene

Hotellet i Molovegen 6, som i dag er Scandic, overtas av Thon til høsten. De nye eierne har søkt om å få gjøre store endringer på fasaden.

Fasaden mot øst: Hotellet består av en sammenhengende betongfasade på 66 meter. Her ser du tegningene før og etter de planlagte endringene. Kibsgaard-Petersen

Nyheter

Rådmannens innstilling er å godkjenne søknaden om fasade- og bruksendring for hotellbygget i Molovegen 6. Saka skal opp i planutvalget i neste uke. Kommunens administrasjon mener at tiltaket er tilstrekkelig godt tilpasset bygde og naturlige omgivelser.