Ingen bønn for Brødrene Jangaard:

Må søke om ny dør

I Ålesund sentrum skifter man ikke dører på hus fra 1905 uten å søke om tillatelse. Det gjelder også Brødrene Jangaard.

Stridens kjerne: Dette er døra som har utløst omfattende diskusjon mellom Ålesund kommune og Brødrene Jangaard AS.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er den tabloide oppsummeringa av brevveksling og møter som er blitt holdt mellom kommunen og eieren av Løvenvoldgata 6A. Og i sentrum for oppmerksomheten står ei dør. I oktober «ble det observert» at døra i Løvenvoldgata hadde blitt skifta ut. Kommunen ba huseieren om ei forklaring, og Brødrene Jangaard bekrefta ny dør. I et brev skrev de også at «fasaden etter vår mening har blitt vesentlig mer ryddig, og vi håper at Ålesund kommune deler vårt syn».