Planlegger 60-70 boliger på neset

Sentralt nes gjøres klart for boligutbygging

Inntil 60-70 nye boliger kan bli bygget på Digerneset ved Remvika, mellom Spjelkavik og Blindheim. Neset ligger fem minutter med bil fra Moa på en køfri dag.

Nytt boligfelt. På Digerneset/Remvika, mellom Blindheim og Spjelkavik, planlegges det nå bygging av eneboliger, flermannsboliger, naustområde og lekeareal. Bildet er tatt ved toppen av skiheisa i Spjelkavik. Sulafjellet til venstre, utsikt over Åsefjorden/Borgundfjorden med Spjelkavik, Moa, Åse og Hatlane til høyre og Ellingsøy i nord.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

I dag består neset av tre-fire bolighus og noen hytter mellom skog og mark. Området ligger vest for Remvika, som allerede er tett bebygd med rekkehus, flermannsboliger og eneboliger.