Turistbygd tek eit solid tak

Område med grå asfalt skal bli grønare

Grøntområde, leikeplass, parkeringsplassar og gangveg. Valldal sentrum skal bli finare, og i første omgang gjer ein tiltak nede ved fjorden.

Valldal: Her på dette området nede ved fjorden skal Valldal få ei ansiktsløfting, gjennom prosjektet Syltetorget.  Foto: Fjord kommune

Nyheter

– I dag er det eit stort, grått asfaltområde her. Vi ønsker å gjere det trivelegare, slik at folk ikkje føler at dei sit på ein parkeringsplass.