Vindkraft-striden på Haramsøya:

Kyrkjebøn om forsoning

– Vi tek ikkje standpunkt for eller mot vindkraft. Vi ber om forsoning blant bygdefolket, seier sokneprest Magne Bildøy.

Bøn for Haramsøya: Sokneprest Magne Bildøy.   Foto: Aud Marøy

– Vi må kunne leve saman her på øya også i framtida

Magne Bildøy
Nyheter

Saka om vindkraftutbygging på Haramsøya har skapt strid langt ut over kommunegrensene.