Oppmoda DÅS til å gripe fatt i problemet

– Snart ser vi ikkje lysa i vindauga på grunn av attgroing

For turismen har områda liten verdi om dei snart består av tett skog, meiner Alexander Riise Olsen.   Foto: Svein Nordal

Nyheter