Møre og Romsdal:

Hvordan skape turisme langs postveien?

Hvordan skape nye tilbud, opplevelser og arbeidsplasser langs den gamle postveien gjennom Møre og Romsdal?

Gammel postrute: Den Trondhjemske postvei, her på Ørskogfjellet.   Foto: Chlewicka Izabela Agnieszka, Statens vegvesen

Nyheter

Kommunikasjonsbyrået Havnevik i Ålesund har fått i oppdrag å utvikle en såkalt digital mulighetsstudie for den gamle postveien gjennom Møre og Romsdal.

Oppdraget er tildelt av Møre og Romsdal fylkeskommune og skal skje i nært samarbeid med Riksantikvaren, kulturavdelingen i fylket og Statens vegvesen, heter det i en pressemelding.

Målet er å bidra til økt verdiskaping langs den snart 250 år gamle postruten fra Bergen til Trondheim.

Ifølge prosjektleder hos fylkeskommunen, Elin Kanck Lorentzen, er hensikten å belyse hvordan man kan skape nye tilbud, opplevelser og arbeidsplasser gjennom økt verdiskaping og turisme langs postveien.

– Postveien har elementer av bærekraftig, kortreist fotturisme, og har et anstrøk av familieorientering over seg, sier kommunikasjonsrådgiver Børre Andreassen hos Havnevik.

– Vi tror at en økt satsing på Postveien kan bidra til økt turisme i egen region, en turisme som er mer bærekraftig og mindre avhengig av biltransport.

– Mange næringer kan høste positive effekter av økt satsing på Postveien, både innenfor kortreist mat, entreprenører, transport og reiselivsnæring. En nøkkel vil være å gjøre Postveien interessant for en større målgruppe, og særlig blant yngre voksne.

Den Trondhjemske postvei var en vegforbindelse mellom Bergen og Trondheim, anlagt med utgangspunkt i en kongelig resolusjon fra 1785 om ukentlig postforbindelse mellom Bjørgvin og Nidaros.

Mens det var lokale bønder som utførte arbeidet, ble utstikking av veien ledet av veiingeniører.

Den mest kjente strekningen langs postveien i Møre og Romsdal går over Ljøbrekka, mellom Hellesylt og Stranda.

Denne brukes i dag som et populært turmål for små og store.

Postruten ble nedlagt i 1868 da dampskipsruter overtok postfremføringen.