Statens vegvesen:

Ny Strynefjellstunnel: 4,2 mrd. kroner

Ny Strynefjellstunnel kan tidlegast vere byggjeklar i 2023, men den største utfordringa med prosjektet er plassering av dei store tunnellmassene, meiner Statens vegvesen.

Seksjonsleiar i Statens vegvesen, Nils Magne Slinde, på podiet under samferdselskonferansen i Loen.  Foto: Roger Oldeide, Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen): Under samferdselskonferansen i Loen la Statens vegvesen særleg vekt på vekt på trafikktryggleik der eit fokus vil vere gul midtlinje. Pr. i dag manglar 11 prosent av riksvegnettet gul midtlinje og særleg Vestland har ein stor andel av dette.