Har sikra seg sjeldan utsiktstomt

Bustader i funkisstil, på ei tomt med 360 graders utsikt. Interessa har vore stor allereie før reguleringsarbeidet er ferdig, og før nokon pris er klar.

Panorama: Det er ikkje noko å seie på utsikta frå tomteområdet som Brødrene Aursnes har sikra seg.  

Nyheter

– Interessa for ei tomt på dette området er usedvanleg stor, ja. Det vedgår Knut Henning Aursnes, styreleiar i entreprenørselskapet Brødrene Aursnes AS i Sykkylven.