Internasjonal strandryddedag på laurdag:

Vil redde barnebarna frå plasten

Mørekysten fangar opp mykje av søppelet som hopar seg opp i havet. Ikkje alle foreldre og besteforeldre vil akseptere at den oppveksande generasjon må overta «arvegodset».

Gjorde raskt funn: Etter nokre få minutt med plukking, var gjengen allereie godt i gong med å fylle sekkane. Frå venstre: Viggo Heimland, Janne Farstad, Olin Farstad Dyb, Eva Thor og Ann Helen Hellevik.  

Nyheter

– Det kjem stadig inn meir. Du tenker: kor kjem det frå?