Hareid-Sulesund fra 127 kr til 180 kroner

Inntektene fra ferjebillettene må økes med 120 millioner

Ferjeprisene må økes med tilsammen 120 millioner kroner for at fylkeskommunen skal få budsjettet til å gå sammen. Koronarabatten må bort fra neste år, mener samferdselsdirektør Arild Fuglseth.

Prisen for en personbil på Hareid - Sulesund må økes fra dagens 127 kroner til 180 kroner fra nyttår mener samferdselsavdelingen i fylket.  Foto: Vikebladet Vestposten

Nyheter

– Redusert ferjetilbud og økte takster er nødvendig for å få budsjettet til å henge sammen. Vi mener det er behov for å sette opp ferjetakstene med to soner i tillegg til en generell prisøkning på 20 prosent på toppen av dette, sier Fuglseth.