Sula kommunestyre:

Vil ikke utrede råtnetanker på Kvasneset

Først sa Sula kommunestyre ja til å utrede et behandlingstrinn for slam på Kvasneset. Etter misforståelser og et omgjort vedtak, blei det ny votering, og denne gangen sa et knapt flertall nei.

Kvasneset: I dette området kan det både bli kloakkrenseanlegg. Men kommunestyret i Sula sier nei til å utrede råtnetanker og tilhørende gassanlegg. Vi ser over til blant annet Myrland i Ålesund kommune, på andre sida av fjorden.  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

Dermed blei heile punktet om å utrede et enkelt anlegg for slambehandling, sammen med et eventuelt felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset, strøket.