Ny innkjøpsstrategi i Ålesund kommune:

Tennfjord vil ha omkamp om strenge miljøkrav til nybygg

Administrasjonen har lagt til grunn de høyeste miljøstandardene for nye bygg i Ålesund kommune. Høyre mener de blir alt for dyre. SV mener Høyre er inkonsekvente.

Kritisk: Tennfjord sammenligner den nye strategien med å koste på seg en Tesla, når man heller burde gått for en E-Golf.   Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Nyheter

– Spørsmålet til de som ville ha dette her er: Vil man stå på denne strategien, – og hvis så – hvilken barneskole skal da skyves ytterligere fram i tid? For kostnadsøkningene tilsvarer en barneskole.