Se status for smittetilfeller på Nordvestlandet

Et bilde av viruset, som har fått navnet korona på grunn av sin krone-lignende form.  Foto: AP/ NTB Scanpix

Nyheter

Her legger vi fortløpende inn alle meldinger som kommer inn om nye smittetilfeller i Sunnmørspostens dekningsområde.

Tirsdag 24. november

Fire nye smitta i Kinn

Fire nye personer har testet positivt for covid-19 i Kinn kommune. Tre av disse er knyttet til smittetilfellet ved Skarevik barnehage på Raudeberg.

Kinn kommune består av dei to tidlegare kommunane Vågsøy og Flora.

Søndag 22. november

Eitt koronatilfelle til i Ålesund

Det er registrert nok eit tilfelle av korona i Ålesund søndag kveld, melder Ålesund kommune. Det er snakk om ein arbeidar som har kome frå utlandet, og som har vore i karantene sidan vedkommande kom til Norge.

– Det er ikkje mistanke om vidare smitte, heiter det.

Nytt smittetilfelle i Ålesund

Det er søndag registrert ett nytt tilfelle av korona i Ålesund, melder kommunen. Vedkommende har kjent smittekilde og smittesporing er gjennomført. Alle nærkontakter er satt i karantene og det er ikke mistanke om videre smitteføring, opplyser kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

Vedkommende er elev på Fagerlia videregående skole, og er nærkontakt med to tidligere smitta elever.

Stad

En person har testa positivt for covid-19 i Stad kommune, melde kommunen søndag morgon. Personen var allereie i karantene som nærkontakt til ein person med påvist smitte, og smittetilfellet har ført til ein ny nærkontakt i saka. Smittetilfellet er kopla til utbrotet som kan sporast tilbake til Bergen.


40 tilfelle knytt til same utbrot i fleire kommunar:

Slik spreidde smitta seg frå ei bergensreise

Det byrja med at ein person kom heim frå reise i Bergen. No er totalt 40 personar i åtte kommunar smitta.


Lørdag 21. november

Stryn kommune

Oppdatering lørdag kveld: Kommunen har fått stadfesta et nytt tilfelle av Covid-19. Denne personen er nærkontakt til smitta person i Stad, og har de siste dagene hatt symptom på luftvegsinfeksjon. Personen er isolert.

Totalt er det nå to smitta og 18 nærkontakter i karantene i Stryn. Mange personer i Nordfjord har nå fått påvist smitte med covid-19, kopla til kontakt med en person som har vært i reise til Bergen.

Fem nye smitta i Ålesund

Det er laurdag meldt fem nye tilfelle av koronasmitte i Ålesund kommune.

I alle fem smittetilfella har kommuneoverlegen kontroll på smittevegen. Dei er knytt arbeidsinnvandring eller mannskap frå båtar. Tre av tilfella er knytt til utbrotet på North Sea Giant. Eitt tilfelle er knytt til offshorefartyet MS Larissa. Frå før har to frå dette mannskapet testa positivt.

Det siste tilfellet er knytt til arbeidsinnvandring. Det er ikkje sannsynleg at nokon av desse tilfella har ført til smittespreiing. Smitteoppsporing er gjennomført og aktuelle nærkontaktar sett i karantene.

Stad kommune

Ein ny person har testa positivt for korona i Stad kommune, melder kommunen laurdag 21. november. Personen var allereie i karantene som nærkontakt til ein person med påvist smitte. Smittetilfellet har ikkje ført til nye nærkontaktar i saka. Smittetilfellet er kopla til den kjende saka der smitteveg kan sporast tilbake til Bergen. Den smitta er i heimeisolasjon.

- Kommunen har gjennomført omfattande smittesporing og testing i veka som har gått, og ein har klart å få god kontroll på situasjonen. Fleire prøvesvar er venta laurdag. Kommunen kjem tilbake med ny informasjon når vi kjenner resultatet av desse, skriv Stad kommune.

Fredag 20. november

To nye smitta i Ørsta

Ørsta kommune fikk fredag melding om to positive Covid-19-tilfeller. De er nærkontakter og var allerede i karantene. De to smittetilfella har sammenheng med smittetilfella i Volda, Stryn og Stad kommuner. Ingen nye personer må i karantene.

Fire nye smittet i Stad kommune

Alle fire var i karantene fra før, fordi de var nærkontakter av andre med påvist smitte. Alle tilfellene kan spores tilbake til den kjente saken hvor én person var på reise i Bergen.

Nærkontakt smittet i Sande

Torsdag kveld fikk kommuneoverlegen melding om ett nytt smittetilfelle i Sande. Personen er nærkontakt av en som ble bekreftet smittet i starten av forrige uke. Personen har vært i karantene siden da, og sitter nå i isolasjon. Der er ingen nærkontakter for vedkommende.

To smitta i Stryn

To personer er smitta og 18 personer er i karantene i Stryn. Mange personer i Nordfjord har nå fått påvist smitte med covid-19, kopla til en person som var på reise til Bergen. Alle personer med påvist smitte er i isolasjon, og alle nærkontakter er satt i karantene og blir fulgt opp med testing.

Torsdag 19. november

To nye smittetilfelle i Fjord kommune

Fjord kommune skriv torsdag på sine nettsider at det er påvist to nye smittetilfelle i Stordal. Smittekjelda er kjent og nærkontaktar er sett i karantene.

For å vere føre var, er det bestemt at elevar i 5. - 10. klasse ved Stordal skule får heimeundervisning inntil vidare, skriv kommunen på sine nettsider.


Ålesund: To elever smitta av korona

Fagerlia videregående skole skriver torsdag kveld at de har fått melding om at to elever har testa positivt for covid-19.

Elevene er satt i karantene. Det samme er medelever fra to klasser, samt to lærere. Alle er i karantene fram til 30. november. Etter det Sunnmørsposten kjenner til bor disse to i Fjord kommune.


To smitta på båt i Ålesund

Ålesund kommune fekk torsdag 19.11 melding om at to personar, av eit mannskap på 25, om bord på Offshorefartøyet MS «Larissa» har testa positivt for koronavirus. Den eine prøven var usikker positiv og blir kontrollert på fredag. Resten av mannskapen har testa negativt. Dei smitta er i isolasjon på eige dekk på båten, resten av mannskap er i karantene. Skipet kom frå Nederland, med både norsk og utanlandsk besetning om bord. Ingen får gå på land.


Fire testa positivt i Volda

Volda kommune har torsdag 16.11. fått svar på alle prøvene som blei tatt av nærkontaktar av dei tre som testa positivt for korona på tysdag. Fire nærkontaktar har no testa positivt. Smittesporing har ikkje avdekt nye personar som må i karantene.

Kommuneoverlegen ber alle med luftvegssymptom om å teste seg. Framleis har kommunen eitt smittetilfelle med ukjent smittekjelde.


Ett nytt tilfelle i Sande

Kommuneoverlegen i Sande fikk torsdag melding om at én person som oppholder seg i kommunen er smittet av koronaviruset. Personen kom fra utlandet for noen dager siden, og er nå i isolasjon. Én nærkontakt er satt i karantene.


Fem nye tilfelle i Stad og Kinn

Helse Førde melder at fem personar har testa positivt for koronaviruset, og at testane er tatt i Stad og Kinn kommune. Dei kan likevel ikkje garantere for at personane som har testa positivt oppheld seg eller bur i kommunane der dei er testa.

Stad kommune melder samtidig i ei pressemelding at det er to nye smittetilfelle i kommunen deira. Disse to er nærkontaktar av den smitta som hadde vore på reise til Bergen, og satt derfor allereie i karantene. Sunnmørsposten får det bekrefta at dei to i Stad er to av dei fem nye tilfella som Helse Førde melder om.


Smitteutbrot i Stad kommune - har funne smittekjelde:

Åtte smitta stammar frå same bergensreise

Ein person som har vore i Bergen viste seg å vere kjelda for smitte av tre personar i Stad, ein i Stryn og ein i Volda kommune.


Onsdag 18. november

Nytt koronatilfelle i Ulstein

Ulstein kommune melder onsdag ettermiddag at det er påvist koronasmitte hos ein ny arbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet.

Kommunen skriv følgjande på nettsida si:

Personen har vore i innreisekarantene. Personen hadde negativ test tatt 72 timar før ankomst til Noreg, men ny test ved ankomst viste seg å vere positiv. Personen er no overført til isolasjon.

Det er fortsatt ikkje påvist smitte blant andre enn utanlandske arbeidarar.

Helsetenesta samarbeider godt og tett med bedriftene om testing, smittesporing og oppfølging.

Fjord kommune

Det er påvist eitt smittetilfelle, melder Fjord kommune 18.11. Vedkomande er i isolasjon og nærkontakter i karantene. Tre klasser ved Stordal skule skal inntil vidare ha heimeundervisning Kommunen har også, utifrå eit føre-var-omsyn, bestemt at alle aktivitetar i Stordal, slik som treningar, kor, song og korps, opphøyrer fram til prøvesvar for nærkontakter er klare.

To nye tilfelle i Volda

Volda kommune fekk i går kveld melding om to nye positive koronaprøver. Ingen av desse er knytt til utbrotet som har vore, og den eine personen har ukjent smittekilde.

Ålesund: Ny person testa positivt på «M/S North Sea Giant»

Ålesund kommune fikk seint tirsdag kveld melding om at en person som var definert som nærkontakt i forbindelse med utbruddet ved «M/S North Sea Giant» har testa positivt. Vedkommende testa negativt på første prøve, utvikla symptom og testa så positivt. Personen er i isolasjon. Alle andre prøver tatt på resten av besettningen på skipet mandag er negative. De som har fått påvist Covid-19 er flytta til et eget leilighetshotell for isolasjon, mens besetningen er i smittekarantene.

Stad

Tre personer er hjemmehørende i Stad kommune er bekreftet smitta, tilknytta samme smitteutbrudd. Den første ble bekreftet smitta lørdag, da med ukjent smitteveg. Siden da har Stad kommune jobba aktivt med smittesporing.

Nå er smittekilden funnet: en person som har vært på reise i Bergen i slutten av uke 45. Totalt åtte personer har nå fått påvist smitte kobla til denne personen - tre av disse er i hjemmeisolasjon i Stad kommune, de andre er hjemmehørende i Volda, Stryn, Gloppen, Kinn, Bremanger og Bergen kommune.

Det nyeste tilfellet i Stad kommune ble bekreftet tirsdag.

Stryn

Tirsdag kveld fikk Stryn kommune melding om et nytt smittetilfelle. Personen har vært i karantene siden lørdag fordi vedkommende var nærkontakt til en smitta person i Stad kommune.

Nå er nærkontakter til personen i Stryn i karantene og vil bli testa.

Ein smitta i Herøy

Ein utanlandsk arbeidar busett i Herøy har testa positivt på Covid-19. Personen kom til Herøy 9.11 og har vore i innreisekarantene, melder kommunen. Det er gjennomført smittesporing og ein person, også utanlandsk arbeidstakar, er sett i smittekarantene. Situasjonen er oversiktleg og avklara, og det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar, opplyser kommuneoverlegen.

Tirsdag 17. november

Nytt tilfelle i Sula

Ein ny person har testa positivt i Sula kommune tysdag ettermiddag. Personen er isolert. 11 nye nærkontaktar i Sula kommune er testa og sett i karantene, melder kommunen. Åtte nærkontaktar tilhøyrande i andre kommunar er også sett i karantene i sin heimkommune.

Totalt er sju personar smitta og sit i isolasjon, og 35 nærkontaktar sit i karantene i Sula.

Nytt smittetilfelle i Ulstein

Ulstein kommune fekk tysdag 17. november melding om eit nytt smittetilfelle. Personen er utanlandsk arbeidar som har vore i innreisekarantene, og er no overført til isolasjon. Totalt er åtte personar i isolasjon i Ulstein kommune.

Nytt tilfelle i Volda

Kommunen registrerte sitt første tilfelle sidan 4. november. Den smitta hadde vore på reise i raudt land. Vedkomande er i isolasjon og smittevegen er kjend.

Ett nytt smittetilfelle i Ålesund

Sent mandag kveld fikk Ålesund kommune melding om at én person hadde testet positivt for koronaviruset. Personen er nærkontakt til en annen som er smittet, og satt allerede i karantene.

Mandag 16. november

Éin person smitta i Nordfjordeid

Ein lærar ved vaksenopplæringa ved LA-bygget på Nordfjordeid har fått påvist koronasmitte og er sett i isolasjon.

Personen vart sjuk fredag 13. november og testa positivt laurdag 14. november. Personen har sjølv handla heilt i samsvar med tilrådingane og tok raskt kontakt med helsevesenet for testing då han vart sjuk, skriv Stad kommune på sine nettsidar.

Alle nærkontaktar er sett i karantene, og her er det gått bredt ut. Alle elevar i klassa til læraren er også sett i karantene, sjølv om dei ikkje har vore nærare den smitta enn to meter i meir enn 15 minutt. Alle nærkontaktar testes i løpet av måndagen.

Søndag 15. november

Ni nye tilfeller i Ålesund

«M/S North Sea Giant» har fått bekrefta at ytterligere åtte er smitta. Nye tester skal gjennomføres mandag. I tillegg er en person som ikke har noe med skipet å gjøre smitta.

Eitt nytt tilfelle i Ulstein

Ulstein kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle. Personen er ein utanlandsk arbeidarar som har vore i innreisekarantene. Personen er no overført til isolasjon.

Det er totalt ti personar i isolasjon i Ulstein kommune per søndag kveld.

Lørdag 14. november:

To nye smittetilfeller i Ålesund

Sent fredag kveld fikk Ålesund kommune medling om et nytt koronatilfelle i Ålesund.

– Vedkommende er nærkontakt av tidligere kjent smittet, var i karantene da smittet ble påvist. Vedkommende er nå satt i isolasjon, opplyser kommuneoverlege Olav Mestad i en pressemelding.

Lørdag er det påvist et nytt smittetilfelle ved skipet «MS North Sea Giant», som ligger til kai i Ålesund. Det var fredag at en person i mannskapet testet positivt og lørdag ble 25 nærkontakter av personen testet. En person hadde fått symptomer og fikk påvist korona.

Skipet har et mannskap på 63 personer og to smittetilfeller er påvist. Resten av mannskapet sitter nå i karantene, ifølge pressemeldingen fra Ålesund kommune.

– Noen få personer har karantene om bord i skipet. Dette er kritisk mannskap som er nødvendig for å ta vare på skipet. De andre blir flyttet til karantenehotell, og blir testet så snart det er mulig å gjennomføre dette, sier Mestad.

Nytt smittetilfelle i Vestnes

En person har fått påvist koronaviruset i Vestnes. Det melder kommunen lørdag.

Personen er en utenlandsk arbeider fra en underleverandør i Vard, som ankom brakkeriggen på Trohaugen 8. november.

Etter ankomst ble personen testet og denne testen kom tilbake med negativt resultat, mens test nummer to viste positivt prøvesvar. Personen skal ikke ha noen symptomer så langt og har vært i karantene siden ankomst. Nå settes han i isolasjon.

En nærkontakt satt allerede i karantene og begge to skal testes på nytt. Personen har ikke hatt kontakt med lokalbefolkninga eller vært innom noen butikker. Smittesporing har blitt gjennomført.

I tillegg melder kommunen at det ikke er påvist flere smittetilfeller i sammenheng med personen som testet positivt torsdag. 16 nærkontakter ble testet og alle prøvesvar kom tilbake negative.

Fredag 13. november:

Person på skip i Ålesund er smittet

En person i mannskapet på skipet North Sea Giant er smittet med koronaviruset. Det melder Ålesund kommune i en pressemelding fredag kveld.

Den smittede er i isolasjon på land og helsepersonell om bord i skipet har definert 24 nærkontakter. Disse blir satt i karantene og vil bli testet. Skipet blir liggende i Ålesund til situasjonen er avklart, ifølge meldingen.

Ektapar smitta etter å ha vært i rødt land

Et ektepar som har reist inn fra rødt land har begge testa positivt for korona ved grensepassering. De har vært i karantene og er nå isolasjon. Det er ingen definerte nærkontakter.

Opplysningene kommer fra Ålesund kommune.

Utanlandsk arbeidar smitta i Ulstein

Seint torsdag kveld meldte Ulstein kommune om eit nytt smittetilfelle:

– Personen er ein utanlandsk arbeidar som har vore i innreisekarantene. Personen er no overført til isolasjon, heiter det.

Nærkontakt smitta i Sande

Sande kommune skriv at dei torsdag kveld fekk fekk melding om at ein nærkontakt til ein person med koronasmitte har fått påvist Covid-19.

– Personen er i isolasjon og alle nærkontaktar er i karantene, heiter det.

Frå mars og fram til i dag er det 19 personar i Sande som er registrert smitta. Sande legesenter har vidare tatt 1.675 testar.

Gjestearbeidar smitta i Ålesund

Ålesund kommune melder at dei seint torsdag kveld fekk meldt eit nytt smittetilfelle.

– Vedkomande er gjestearbeidar og nærkontakt med ein som alt er smitta. Dei to er del av ei gruppe på 11 personar som kom til Norge frå ein flyplass på Austlandet, heiter det frå kommuneoverlege Olav Mestad.

Dei smitta skal vere sett i isolasjon og resten av gruppa i smittekarantene. Alle vert følgt opp av oppdragsgivar, helsepersonell og smittevernteamet i Ålesund.

Torsdag 12. november:

To nye smitta i Sula

To nye smittetilfelle i Sula torsdag 12.11: – Torsdag kveld fekk vi melding om nok eit nytt smittetilfelle. Smitteveg er kjent. 4 nærkontaktar er sett i karantene, melder Sula kommune.

Sula kommune fekk også melding om eit nytt smittetilfelle torsdag ettermiddag. Vedkomande sat allereie i karantene, det var difor ingen fleire nærkontaktar knytt til dette tilfellet. Smitteveg er kjent også her. Totalt sit 6 personar i isolasjon og 34 personar i karantene i Sula .

Smitte på verft i Vestnes

Ein arbeidar ved Vard Langsten har fått på vist covid-19, melder Vestnes kommune torsdag kveld.

Arbeidaren har vore i Norge sidan august og kom til Vestnes på søndag. Personen har vore to dagar i arbeid på verftet og har vore i karantene sidan tysdag kveld. Vedkommande er no i isolasjon og nærkontaktar er sett i karantene.

Personen har vore på arbeid måndag og tysdag, og blei overflytta karantene tysdag kveld etter å ha blitt informert om at han har vore nærkontakt til ein smitta person i ei anna kommune i Møre og Romsdal. 16 nærkontakter frå same leverandør er overflytta karantene og vil bli testa fredag morgon.

To nye smittetilfeller i Ålesund

Ålesund kommune skriv i ei pressemelding torsdag morgon at dei onsdag kveld fekk melding om to nye smittetilfelle med koronavirus:

· Ein person testa positivt etter å ha hatt lette symptom forenleg med koronavirus. Nærkontaktar er sett i karantene. Smittekjelda er førebels ukjend.

· Ein person som var sett i karantene i samband med påvist smitte på trålaren Sunderøy, har testa positivt på koronavirus og er no i isolasjon. Vedkomande har ikkje symptom og testen blir kontrollert. Dei andre som var i karantene har testa negativt på alle prøver.

– Vi ser no at det er mindre påvist smitte relatert til arbeidsinnvandring, men det er samtidig aukande smitte i lokalsamfunnet i Ålesund. Alle må følgje smittevernreglane og redusere kor mange personar dei har nærkontakt med både på arbeid og fritid, seier kommuneoverlege Olav Mestad i pressemeldinga.

Onsdag 11. november

Gjestearbeider smittet i Vestnes

En gjestearbeider i VARD, som ankom brakkeriggen på Trohaugen i slutten av forrige uke, har onsdag testet positivt for koronavirus. Vedkommende var i karantene siden ankomst, og er nå i isolasjon. To nærkontakter satt allerede i karantene.

Kommunen melder på sine egne nettsider at personen ikke har hatt kontakt med lokalbefolkninga, eller vært i butikker.

Fra denne uken blir alle arbeidere som skal til VARD fra utlandet testet før avreise fra hjemlandet, og må framvise negativ test før innreise til landet. Arbeiderne sitter derettet i karantene i ti dager ved Trohaugen, og blir retesta av VARD i karanteneperioda, skriver kommunen.

Enda en person smittet i Ålesund

Onsdag kveld melder Ålesund kommune i en pressemelding at en person som er nærkontakt til en annen smittet har fått påvist koronasmitte. Sula kommune meldte i går om ett tilfelle som er knyttet til dette tilfellet.

Eitt nytt tilfelle av koronavirus – 600 testa måndag og tysdag

I dag, onsdag 11.11, har Ålesund kommune fått meldt om at ein gjestearbeider har testa positivt ved innreise til Ålesund via lufthamn på Austlandet. Vedkomande er i isolasjon og reisefølgjet på i alt ni personar er sett i karantene.

– Måndag og tysdag vart til saman ca 600 personar testa ved teststasjonen til Ålesund kommune på Åse, seier kommuneoverlege Olav Mestad i ei pressemelding.

To nye tilfeller i Sande - eitt av dei på Larsnes Mek.

Sande kommune melder om to bekrefta smitta i kommunen. Begge har jobb i det lokale næringslivet og begge er utanlandske statsborgarar. Dagleg leiar ved Larsnes Mek., Jarle Gunnarstein, bekreftar at eit av tilfella er hos dei. Kommunen og næringslivet samarbeider no om å spore smitte og få dei som bør testast testa.

Nytt smittetilfelle i Ørsta kommune

Ørsta kommune skriv onsdag på sine nettsider at dei tysdag fekk melding om eit nytt koronatilfelle i kommunen, smitten er tilknytt utbrotet i Volda nyleg.

«Vedkomande er nærkontakt til eit tidlegare påvist smittetilfelle og har vore i karantene i lengre tid. Smitta er knytt til smitteutbrotet i Volda, og er det 12. smittetilfellet i dette utbrotet i Ørsta/Volda», skriv kommunen i meldinga.

Dette er det 16. registrerte smittetilfellet i Ørsta.

Tysdag 10. november

Tredje smittetilfelle på to dagar i Sula.

Sula kommune melder om enda eit smittetilfelle, det andre i dag, og det tredje denne veka.

«Totalt sit no 4 personar i isolasjon og 31 i karantene. Sidan mars har totalt 39 personar busett i Sula kommune vore smitta», skriv kommunen.


Enda eit smittetilfelle i Sula

Sula kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle 10. november. Smittevegen er kjent. Sju nye nærkontaktar er sett i karantene.

Totalt sit no tre personar i isolasjon og 27 i karantene i kommunen. Sidan mars har totalt 38 personar busett i Sula kommune vore smitta.

Også mandag rapporterte kommunen om ein ny smitta. Fire personar er meldt smitta dei siste sju dagane.


Nytt smittetilfelle i Sula kommune

Sula kommune melder på sine nettsider at dei måndag fekk melding om eit nytt tilfelle av koronasmitte.

«Personen sat i innreisekarantene og har 4 nærkontakter som også har vore i karantene. Totalt er no 3 smitta og sit i isolasjon, 19 nærkontakter sit i karantene. Totalt har 37 personar busett i Sula kommune vore smitta», heiter det i meldinga frå Sula kommune.

Mandag 9. november

To nye smittetilfeller i Ålesund - skoleklasse i karantene

Ålesund kommune melder om to nye smittetilfeller mandag kveld.

Det er to personer med tilknytning til Ålesund tennisklubb som mandag har testa positivt på koronaviruset. Disse er satt i isolasjon. Dette har medført at en skoleklasse ved Hatlane barneskole er satt i karantene.

Kommunen jobber med smittesporing.

Ein person testa positivt på Ålesund lufthamn

Ålesund kommune fekk søndag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. «Det gjeld ein person som har testa positivt ved ankomst Ålesund lufthamn. Vedkomande gjekk rett i karantene og er no i isolasjon», skriv Ålesund kommune i ei pressemelding måndag føremiddag.

Ein person testa positivt i Ørsta

Ørsta kommune skriv i ei pressemelding måndag at dei søndag 8. november fekk melding om at ein person i Ørsta har testa positivt for Covid-19.

«Det er ein utanlandsk arbeidar som vart testa ved innreise til Norge. Vedkomande har vore i karantene sidan innreise, det er ingen nærkontaktar i Ørsta kommune. Dette er det 15. smittetilfellet registrert i Ørsta sidan pandemien starta», skriv kommunen i pressemeldinga.

Laurdag 7. november

En person i Ålesund er bekreftet smittet lørdag etter middag. Vedkommende er nærkontakt til en annen person som er smittet. Begge personene er tilknyttet Ålesund Tennisklubb.

Seint fredag kveld fekk Ålesund kommune melding om to nye smittetilfeller med koronavirus.

Kommunen opplyser at ein person testa positivt etter få dagar med symptom.

– Vedkomande er i isolasjon og nærkontaktar er sett i karantene og vil verte testa. Smitteteamet arbeider med smittesporing.

Førebels er smittekjelda ukjend.

Også ein utanlandsk arbeider testa positivt etter opphald i heimlandet. Vedkomande har vore i karantene og er no i isolasjon. Det er her ingen nærkontaktar, ifølgje pressemeldinga frå kommunen laurdag ettermiddag.

Fredag 6. november

Tre nye smittetilfelle i Ålesund

Ålesund kommune har i ettermiddag fått meldt tre nye smittetilfelle med koronavirus.

To av dei er nære nærkontakter med tidlegare smitta og var sett i isolasjon då dei utvikla lette symptom.

Ein er gjestarbeider som allereie var i karantene. Han er no sett i isolasjon.

Det er Ålesund kommune som skriv dette i ei pressemelding.


Nytt smittetilfelle i Ulstein

Endå ein utanlandsk arbeidar i Ulstein har fått påvist koronasmitte, skriv Vikebladet Vestposten:

Ifølgje Ulstein kommune si nettside har personen vore i innreisekarantene og er no isolert.

Nærkontaktane til vedkomande er sett i karantene.


Nytt smittetilfelle i Sula

Ein person testa positivt for covid-19 i dag, 6. november. Vedkomande er isolert og smittesporing går føre seg.

Det skriv Sula kommune på eigne heimesider.


Nytt smittetilfelle i Stryn kommune

Onsdag kveld fekk Stryn kommune melding om eit nytt tilfelle med koronasmitte. Vedkommande har vore på reise i raudt land.

To personar vert testa for korona i samband med dette smittetilfellet.

Torsdag 5. november

Ansatt ved øyeseksjonen på Ålesund sjukehus testet positivt:

En ansatt testet positivt torsdag 5. november. Den ansatte har hatt nærkontakt med flere kolleger og pasienter, men hadde ingen symptom på sjukdom før onsdag ettermiddag, og har ikke vært på jobb etter dette. Alle nærkontakter blir kontakta, det gjelder også pasienter som har vært i kontakt med vedkommende etter mandag klokka 12. Totalt er 18 ansatte og 20 pasienter satt i karantene. Øyeseksjonen blir stengt inntil videre, Molde får akuttfunksjon.

Ulstein kommune melder om to nye smitta

Kommunen har fått melding om to nye smittetilfeller, begge utenlandske arbeidere som har vært i innreiseikarantene siden ankomst. Begge er i isolasjon.

Ålesund kommune melder om en ny smitta

En nærkontakt av en som tidligere har fått påvist viruset, er smitta. Vedkommende er i karantene og blir isolert.

Volda kommune melder om to nye smittede.

Vedkommende regnes med i et pågående, kjent smitteutbrudd og har vært i karantene den siste tiden.

Sande kommune melder om en ny smitta

En person i Sande kommune har testet positivt for korona. Personen kom fra utlandet onsdag kveld og ble testa på flyplassen. Det var tre utenlandske arbeidere som kom og ble testa på flyplass ved ankomst. Den smitta er i isolasjon og de to andre pluss sjåfør er i karantene og blir testa på nytt.

Onsdag 4. november

Utanlandsk arbeidar smitta og Aas Mek. Verksted stengt inn til vidare

Ein utanlandsk arbeidar ved Aas Mek. Verkstad har testa positivt på covid-19. Aas Mek. Verksted blir førebels stengt medan smittesporinga pågår, opplyser Vestnes kommune i pressemelding seint onsdag kveld.

Det er ein person ved Aas Mekanisk Verkstad som har testa positivt. Han er utanlandsk arbeidar. Han har ikkje symptom. Han var først testa sist fredag. Då testa han negativt og han har difor vore i arbeid til han no fekk positiv resultat på test nr. to. Han er no sett i isolasjon. Han har ikkje vore på butikkar. Det er rundt 30 gjestearbeidarar som er i karantene i Åslia.

Alle arbeidarane ved Aas Mek. er sett i karantene til smittesporinga er over og dei får anna beskjed.

Kommuneoverlegen har i samråd med Aas Mek. Verkstad bestemt at verftet blir stengt fram til smittesporinga er ferdig.

12 nye smittetilfelle i Ålesund siste døgnet

Ålesund kommune melder at dei seint tysdag kveld, 3.11, og onsdag 4.11, har fått melding om til saman 12 nye smittetilfelle av koronavirus:

  • Ein person har testa positivt etter opphald i heimlandet. Familien er sett i karantene.
  • Ein gjestearbeidar som er i karantene har fått påvist koronavirus, smitteteamet arbeider med oppfølging.
  • Ein familie på to personar har fått påvist smitte etter innreise til Ålesund. Nærkontakt er óg smitta og alle er i isolasjon. Nærkontaktar er sett i karantene. Vedkomande som sist vart smitta, arbeider ved NAV Ålesund.
  • Det er påvist smitte hos fem nye gjestearbeidarar i ei gruppe på 17 som kom til Ålesund den 30. oktober. Dei som har fått påvist smitte er i isolasjon, og øvrige er i karantene.
  • Ein person som kom til Ålesund med båt frå raudt land har fått påvist smitte av koronavirus. Vedkomande er isolert og øvrig mannskap er i karantene. Arbeidarar som har jobba på båten er isolert frå besetninga, og har avslutta sitt arbeide. Dei er ikkje definert som nærkontaktar.
  • Ein elev ved Fagerlia videregåande skole har testa positivt på korona. Personen har vore i karantene sidan måndag i førre veke, på grunn av nærkontakt med anna smitta. Det er ikkje risiko for vidare smitte ved Fagerlia videregåande skule.

– Vi opplever no aukande smitte lokalt. Framleis er det slik at dei aller fleste smittetilfella kjem frå andre land med betydeleg smitte. Personane er då i utgangspunktet i innreisekarantene, og det hjelper oss med å ha god kontroll på smittesporinga. Eg vil oppmode alle om å fortsatt følgje smittevernreglane: ha god hygiene og hald avstand. Vi opplever óg at det kan vere spesielt trongt på kollektivtrafikken i rushtida, og eg oppmodar om at ein prøver å finne alternative transportmåtar, eller reise på andre tider, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Nytt smittetilfelle i Giske - personen oppheld seg i utlandet

Giske kommune melder at det onsdag er påvist koronasmitte hos ein person tilhørande i Giske. Det visar seg imidlertid at personen oppheld seg i utlandet.

Med dette er det registrert 17 smittetilfelle totalt i kommunen i 2020.

11 av dei 17 personane er smitta dei siste vekene.

Ny gjestearbeider smitta av covid-19 i Vestnes

– Det er påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande gjestearbeidar i VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Både Vard og kommunen har hatt smittesporing. Personen har ikkje symptom, og har vore i karantene sidan ankomst. No er den smitta sett i isolasjon. Personen har ikkje vore i kontakt med lokalbefolkninga eller vore i butikkar.

Ifølgje Vestnes kommune følgjer Vard situasjonen i Europa tett, og ser på moglegheitene for å kunne teste arbeiderar før dei reiser frå heimlandet.

NRK: Nav-tilsett smitta i Ålesund

Ifølge NRK Møre og Romsdal er Nav Ålesund stengt onsdag då ein tilsett har fått påvist koronasmitte. Dei som har vore i kontakt med vedkomande held seg no heime, det blir også vurdert andre tiltak som meir heimekontor, ifølge NRK.

Tre nye smitta i Ulstein

Ulstein kommune melder onsdag om tre nye smittetilfeller i kommunen. «Den eine personen var i innreisekarantene allereie da han var i reisefølget til ein tidlegare smitta. Dei to andre personane er utanlandske arbeidarar som er komen til kommunen. Alle er no i isolasjon», skriv kommunen på side nettsider.

Nytt smittetilfelle ved skole i Ålesund

Fagerlia videregående skole skriver onsdag morgen i ei melding til foresatte at de har fått melding om at en ny elev ved skolen har testa positivt på covid-19.

«Eleven har vært i karantene og ikke vært på skolen siden mandag 26.10. Det anses som lav risiko for smittespredning via skolen. Eleven har ikke noen forbindelse til det andre smittetilfellet ved skolen.Vi holder løpende kontakt med kommuneoverlegen og følger råd og retningslinjer og råd derfra», skriver skolen i meldinga.

Tirsdag 3. november

Nærkontakt fekk påvist smitte i Sande

Sande kommune meldte om eitt nytt smittetilfelle på sine heimesider tysdag kveld. Dette er nærkontakt til person som vart smitta før helga, opplyser kommunen. Denne personen har tidlegare hatt ein negativ test.

Etter ny test viser det seg at personen er smitta av Covid-19. I samband med dette kallar smittevernteamet inn 20 personar for ny testing. Dette er same gruppa som vart testa før helga.

Situasjonen i Sande er framleis under kontroll, men kommunen ser at det kan vere kort veg til høgare smittetal og utfordringar som ingen ynskjer.

Sande kommune minner om dei nasjonale råda som skal gjelde framover og oppmodar sterkt om å delta på denne dugnaden for at vi skal kunne ha kontroll på kvardagen vår.

Eitt nytt smittetilfelle i Sula

Sula kommune meldte tysdag kveld om ein ny smitta som tilhøyrer kommunen.

– Personen kom frå utlandet og sit i isolasjon i ein annan kommune i regionen. Ingen nærkontakter i kommunen er i karantene som følgje av dette tilfellet, opplyser kommunen på sine heimesider.

To nye smittetilfelle i Ålesund

Kommuneoverlegen i Ålesund informerer om at to gjestearbeidarar har fått påvist koronaviruset i ei pressemelding. Det er ikkje mistanke om smitte vidare i samfunnet, blir det opplyst.

Nytt smittetilfelle i Volda

Volda kommune skriv i ei pressmelding tysdag at dei har fått melding om ei ny positiv koronaprøve. Dei fekk meldinga måndag ettermiddag.

«Vedkomande er nærkontakt til ein av dei to som testa positivt på koronavirus 27.10.2020. Denne personen har difor vore i karantene», skriv kommunen i meldinga.

Måndag melde kommunen at dei då hadde testa 668 personar etter utbrotet av covid-19 den siste tida. Det var då kome åtte positive prøvar og 120 personar var i karantene.

Mandag 2. november

Nytt smittetilfelle i Ulstein

Ulstein kommune skriv måndag at dei har fått melding om at ein utanlandsk arbeidar som er komen til kommunen, har fått positivt svar på koronatesten på Vigra. «Vedkomande har vore i innreisekarantene og er no i isolasjon. Reisefølget til vedkomande sit i karantene», skriv kommunen på sine nettsider.

Ny person koronasmitta i Ålesund

Ålesund kommune melder måndag morgon om eit nytt tilfelle av covid-19 i kommunen.

«Ein polsk gjestearbeidar har testa positivt for koronaviruset. Vedkommande er i karantene og smittesporing gjennomført. Det er ikkje mistanke om at vedkommande har smitta andre», heiter det i ei pressemelding.

Kommunen blei kjent med smittetilfellet seint søndag kveld.