Milliontap i Trøndelag

Millionene renner ut av fylket sine selskaper

Ti av selskapene fylkeskommunene er medeier i har tapt 25 millioner kroner. Ett av selskapene ligger nå i Trøndelag.

Krav: Millionene renner ut av selskaper fylkeskommunen er medeier i. Et av dem er "The North West"-konferansen. Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal vil nå stille strengere krav til hvem fylket velger inn i styrene .   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Millionene renner ut av selskapene fylkeskommunen har eierandeler i. Fylkeskommunen er inne i alt 56 selskaper enten med egenkapital eller lånegarantier. En stor del av selskapene har svært svake økonomiske resultater.