Kommunestyret:

Avviste klager om Håneset

Kommunestyret i Ålesund avviste klagene på detaljplanen for Håneset, der den omstridte vindkraft-kaia ligger. Dermed går saka videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Advokat Kristin Otterlei ved Kommuneadvokatkontoret i Ålesund.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Mange har klaget, og mye har blitt skrevet om den såkalte vindkraft-kaia på Håneset.