Små lokale skritt mot store bærekraftsmål:

Skal bli bedre på vann, søppel og inntektsfordeling

Møre og Romsdal blir det første fylket som gjennomfører FNs bærekraftanalyse i alle kommunene. For Ålesund, Molde og Kristiansund har kartleggingen vært et viktig skritt mot nødvendige endringer. 

Tallenes tale: – Med denne kartleggingen har vi FNs øyne på oss. Det er ikke vi som velger en måling som forteller hvor flinke vi er, sier Eva Vinje Aurdal. Her på Framtidslaben ved NMK i Ålesund.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Byregion Ålesund (med nye Ålesund, Sula og Giske kommuner) var første by i landet som ble kartlagt ved hjelp av FNs kriterier for smarte byer.