Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Har tillit til byråkratiet: – Vedtaka er gjort av profesjonelle byråkratar som kan å gjere slike interesseavvegingar, gjer det på heiltid og gjer det godt. Det sa advokat Jens Naas-Bibow.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Siste: