Dødsfallet på fiskebåten Nordstar:

Rederiet Nordnes frikjent i lagmannsretten

Sunnmøre tingrett halverte politiets bot mot Nordnes AS, etter den fatale ulykka der en mann mista livet. Frostating lagmannsrett har nå frikjent rederiet helt.

End­te fa­talt: «Nordstar» fikk til­kalt red­nings­he­li­kop­ter, men da det kom fram var det al­le­re­de for seint. Li­vet til be­set­nings­med­lem­met sto ikke til å red­de. Ok­sy­gen­man­gel un­der ar­beid i en en­si­la­sje­tank opp­gis som år­sak. Bil­det er tatt i en an­nen sam­men­heng, på uer­fiske.   Foto: Torbjørn Sørensen

Nyheter

Rederiet Nordnes AS ble i februar 2020 dømt i Sunnmøre tingrett til å betale ei bot på 700.000 kroner. (I tillegg skulle de betale oppreising på 375.000 kroner til de etterlatte.)