Nytt forslag til fylkesbudsjett:

Dropper deler av økning i ferjeprisen

Ferjeprisene øker fra nyttår med én takstsone og ikke to som planlagt. Mer penger fra staten gjør at fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i sitt forslag til fylkesbudsjett for neste går bort fra å øke prisene med to takstsoner.

Ferje: Prisen på ferjene øker med en taktssone og ikke med to som tidligere vedtatt.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

30 millioner ekstra fra staten til å dekke merutgifter til omlegging til elferjer er en av årsakene til at Guttelvik mener fylket ikke trenger øke ferjeprisen med mer enn én takstsone fra 1. januar. Tidligere vedtak i fylkestinget er at ferjeprisen fra nyttår skulle øke med to soner.