Nomek, Vendanor og Norva 24 - Miljøservice AS:

Trur på 50 nye arbeidsplassar dei neste 5 åra

Trass koronapandemien, veks bedriftene i Grandevegen ut av lokala sine og spår ei rekkje nye arbeidsplassar i Stryn.

Ny vekst: (F.v.) Dagleg leiar av Vendanor, Harold Wieldraaijer, avd. leiar for sal og utvikling i Nomek, Elias Loen og dagleg leiar i Nomek, Jon Rune Heimlid inne i det nye lagerbygget som er under bygging på Vikaleirane. Utelukkande lokale bedrifter står bak bygget som rommar 1.800 kvadratmeter. – Plassmangelen er prekær, seier Loen.   Foto: Roger Oldeide

Nyheter