Ålesund kommunestyre: Vedtok budsjett med kraftige kutt

Ålesund må kutte 350 millioner kroner - ingen redning i sikte for barnehager og Nordøy-skoler

Forslagene haglet, men til slutt banket den politiske posisjonen gjennom sitt budsjett for 2021 med knappest mulig flertall.

Digitalt budsjettmøte: Ålesund kommunestyre vedtok budsjett for 2021 og økononiplan for 2021-2024. Ordfører Eva Vinje Aurdal ledet møtet fra formannskapssalen, mens politikerne befant seg på ulike rom på rådhuset.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Vi må gjennom en økonomisk hestekur. Å kutte driftsnivået med åtte prosent er krevende, men det må til, sa Svein-Rune Johannessen (Arbeiderpartiet).