Vil vite om de kan gå videre med boligprosjekt

Obos og Westregruppen vil i dialog med Ålesund kommune for å avklare hva som skjer, når et midlertidig forbud mot tiltak i et område på Ysteneset de har utbyggingsplaner i, utløper.

Vil bygge leiligheter: Obos og Westregruppen ser for seg å bygge leiligheter i dette området, mellom Borgundvegen og Sundgata i Ålesund.   Foto: Line Helgesen

Nyheter

Vi har vært innom det før – at Obos og Westregruppen har et boligprosjekt de ønsker realisert i et område på Ysteneset i Ålesund. I august skreiv vi blant anna at en hadde fått klarsignal til å rive et skjemmende hus i Ystenesgata 2, som er den ene av to eiendommer prosjektet omfatter.