Eldreombudet etterlyser mer aktive sunnmørskommuner:

Penger på bok hjelper ikke ensomme eldre

Fortsatt er 5,5 millioner kroner ubrukt av pengene som skal gå til aktiviteter og besøk blant eldre på institusjon i Møre og Romsdal. Flere kommuner har ikke søkt om støtte til slike tiltak, selv om pengene finnes.

Får støtte til flere trivselstiltak: Ved Volda omsorgssenter skal beboerne få nyte godt av ulike trivselstiltak verdt 120.000 kroner fra den statlige tiltakspakken rette mot sårbare eldre. Arkivfoto 

Nyheter

Penger på bok i denne sammenhengen bekymrer eldreombud Bente Lund Jacobsen, som holder til i Ålesund: