Bygninger i dårlig forfatning

Krever redegjørelse om forfall

Eierne av en eiendom i Brusdalsvegen har fått frist til 1. desember til å komme med en skriftlig redegjørelse om hvordan bygningene skal settes i stand.

Brusdalen: Eiendom i Brusdalsvegen forfaller og gjør naboene utrygge.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Sunnmørsposten har tidligere omtalt saken der naboer av en forfallen eiendom i Brusdalsvegen frykter at barn og omgivelsene kan bli skadet, enten ved opphold i eller nær eiendommen eller ved at bygningsdeler løsner i vinterstormene.