Fredag den 4. desember blir Heimevernet godt synlig i hele landet:

Soldater stiller i uniform på jobben

Fredag 4. desember vil tusenvis av HV-soldater over hele landet stille i uniform i sine sivile jobber.

Sjef HV-11: Uniform på jobben-dagen» skal synliggjøre at Heimevernet er over hele landet og at soldatene er en del av lokalsamfunnet. Hensikten er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldatene legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Her Knut Are Bakke, sjef for HV-11, Møre og Fjordane heimevernsdistrikt.  Foto: Staale Wattø (Arkivbilde)

– Uniform på jobben-dagen blir en høytidsdag

Børre Andreassen
Nyheter

Da arrangeres «uniform på jobben-dagen» for første gang i Heimevernet.