Helse Møre og Romsdal er billigst i Helse Midt

Slik har det gått etter at dagens finansieringsmodell ble tatt i bruk.
Nyheter

Sunnmørsposten har spurt Helsedirektoratet om en oversikt over kostnadsutviklinga for alle helseforetak fra 2012. Dette var året da dagens finansieringsmodell, Magnussen-modellen, ble innført i helse-Norge.