Volda sjukehus i landstoppen

– Det er utruleg kjekt at arbeidet vårt nyttar!

Volda sjukehus er eitt av tre sjukehus som skårar best. Og pasientar i Norge er mest nøgde med helseregion Midt-Norge.

Volda sjukehus  Foto: Janne-Marit Myklebust, Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt) Det viser ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet, om pasientar sine erfaringar med sjukehusopphaldet.