Innvik AS med mål om CO2-nøytral produksjon:

Byggjer ut for 50 millionar

Tekstilbedrifta Innvik AS vedtok i styremøte onsdag å investere 50 millionar kroner, med blant anna det som mål å redusere CO2-utsleppa til null.

Investerer 50 millionar: I løpet av 2021 og deler av 2022 skal Innvik AS bygge ut og legge om produskjonen ved tekstilfabrikken. F.v.: Trond Njøsen, leiar drift og IT, Arild Drageset, teamleiar fargeri, og dagleg leiar Bjørn Aage Haugen.   Foto: INNVIK AS

Nyheter