Massiv mobilisering mot kloakkrenseanlegg i indre Ålesund:

– Nå ringer alarmklokkene her også

Planene om kloakkrenseanlegg på Kvasneset i Sula, skaper stort engasjement også på den andre sida av fjorden.

Aksjonerer: Det er stort engasjement i indre bydel, og motstanden mot det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasneset er stort. Aksjonsgruppa består av f.v. Sigrun Limstrand, Marit Søvik, Lisbeth Siem Taklo og Eva Kvasnes Drønnehn.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Nå krever vi at det må utredes en alternativ plassering av et slikt anlegg, sier Eva Kvasnes Drønnen. Sammen med Sigrun Limstrand, Lisbeth Siem Taklo og Marit Søvik har hun dannet en aksjonskomite som krever ny politisk behandling av kloakkplanene.