Kommunen sa ja, men så kom et endelig nei:

Får ikke bygge platting i strandsona - slik naboen har

Ålesund kommune sa ja, Fylkesmannen i Møre og Romsdal sa nei, Ålesund kommune var ikke enig, og så sa Fylkesmannen i Trøndelag definitivt nei. Til en platting ved sjøen på Skytterholmen.

Skytterholmen: Det er i denne stupbratte skråningen på Skytterholmen at grunneier nektes sikring av skråninga fra huset ned til sjøen, samt bygging av en platting, slik flere andre eiendommer har.  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Eier av en eiendom på Skytterholmen i Ålesund ønsket å bygge platting i strandsona, slik naboen har, i tillegg til å sikre ei bratt skråning mellom egen bolig og sjøen. Det ble søkt og kommunen ga dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Men vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunen så på saken på nytt, men holdt fast ved sin tidligere vurdering.