Byggeplaner i Spjelkavik sentrum

Hotellutvidelse og nye omsorgsboliger

Utvidelse med 68 nye hotellrom og 32 nye boliger inntil Spjelkavikelva er av ingrediensene i nye byggeplaner i Spjelkavik sentrum.

Spjelkavik: Spjelkavik Utvikling AS ønsker å utvide hotellet i Kanalvegen i Spjelkavik sentrum, og bygge boliger (omsorgsboliger) langs Spjelkavikelva.   Foto: Illustrasjon: Niels Torp arkitekter AS

Nyheter

Dette kommer frem av et referat fra oppstartmøte mellom Ålesund kommune og forslagsstiller med Spjelkavik Utvikling AS i førersetet.