Kvikkleire-kartlegging

Finnes områder med kvikkleire i Ålesundsområdet

Tre områder i Ålesund er merket med kvikkleire. Men det er også lokalisert kvikkleire på Godøya og i Sykkylven, viser en NVE-rapport.

Flisnes: Trygt. Selv om det er registrert kvikkleire i forbindelse med utbyggingen av Storfjord Allé på Flisnes, er området vurdert til å være trygt.   Foto: Per Ove Stige

Nyheter

På vegne av NVE utførte Multiconsult Norge AS en kartlegging av områder med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Ålesund i 2019, før kommunesammenslåinga.