Kvikkleire i Giske og Sykkylven

Finnes områder med kvikkleire i Giske og Sykkylven

Det er en potensiell risiko for kvikkleireskred både i Giske og i Sykkylven.

Godøy: Giske er registrert med to potensielt skredfarlige kvikkleiresoner, men ikke i de høyeste risikoklassene. Både Godøylandet og Geilevika har middels faregrad, men med alvorlig skadekonsekvens. Begge er i risikoklasse tre, der fem er høyest.   Foto: NVE-rapport

Nyheter

Dette kommer fram av rapporter som Multiconsult Norge as har utarbeidet på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).