Ålesund kommune i avslag på søknad om HC-kort:

– Du blir observert gående flere ganger i uka. Du får bruke gode dager til å få gjort nødvendige gjøremål.

– Det er respektløst og nedverdigende. Jeg blir sint på vegne av pasienten min, sier fysioterapeut Mona Amri om svaret fra kommunen.

Reagerer: Fysioterapeut Mona Amri ved Plexus Helse reagerer sterkt på vegne av en MS-sjuk pasient som fikk avslag på søknaden sin om HC-kort.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Nyttår. Årsoppgjør, planlegging, nyttårsforsetter – og for noen fornyelse av det som folkelig kalles HC-kort, eller parkeringskort for forflytningshemmede. I Ålesund kommune var det i 2020 ifølge kommunen sjøl rundt 710 personer som hadde slik parkeringstillatelse, men ved årsskiftet gikk en god del av disse ut på dato, og av postlistene konstaterer vi ei rekke svarbrev, både innvilga søknader, men også mange avslag.