– Her kan det gå menneskeliv

Råsa til Liadalsnipa har i løpet av dei siste åra vorte livsfarleg. No ynskjer Liadal kulturlag å sikre råsa med kjetting.
Nyheter

Møre-Nytt: Sikringa gjeld eit parti på framsideråsa.