«Knulletorsdag» førte til gransking. Møre og Romsdal ligg minst dårleg an

23 personar har opplevd seksuell trakassering i Møre og Romsdal politidistrikt. Det er «best» i landet.

Kviler ikkje: Ingar Bøen, politimeister i Møre og Romsdal politidistrikt. 

Nyheter

Torsdag presenterte politiet ei arbeidsmiljøundersøking om uønskt seksuell merksemd frå kollegaer. Undersøkinga viser at 4,9 prosent, eller 23 medarbeidarar i Møre og Romsdal politidistrikt har blitt utsett for ulike typar av seksuell trakassering i løpet av det siste året.