Melder om et «normalår»

Kirkens SOS og Rådet for psykisk helse er bekymret, men regionalt er det lite i tallmaterialene så langt som tyder på at 2020 skiller seg ut fra normalen med tanke på psykisk helse.

Politiet: Erik Steen Mikalsen, seksjonsleder for Operativ styring ved Politiet i Møre og Romsdal, forteller at de ikke kan lese ut fra tallene at koronapandemien har hatt effekt på oppdrag knyttet til psykisk helse.   Foto: Nils Harald Ånstad.

Nyheter

– Jeg skjønner veldig godt at du stiller spørsmålet, for det er kanskje naturlig å tenke seg at mange har slitt psykisk under koronapandemien, men vi har faktisk ingen tall som underbygger dette, sier Erik Steen Mikalsen, som er seksjonssjef for Operativ styring ved Politiet i Møre og Romsdal. Han legger til: