Kritisk til rapport

Mener fakta må på bordet for kloakkanlegg

– Dette er ikke godt nok, sier Håvard Vollset Lien. Han mener det er vesentlige mangler i den ferske rapporten om et nytt kloakkanlegg på Kvasneset, og at politikerne risikerer å bli lurt.

Kolakkrenseanlegg: I desember 2020 var det aksjon i Vegsundet mot kloakkrenseanleggsplaner på Kvasneset over sundet bak. I forgrunnen aksjonsgruppa fra venstre: Eva Kvasnes Drønnen, Lisbeth Siem Taklo og Sigrun Limstrand.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Etter å ha lest hva sentrale politikere skriver i Sunnmørsposten og siste pressemelding fra Ålesund kommune, der det konkluderes med at et nytt renseanlegg for kloakk på Kvasneset vil ha ubetydelig virkning på fjorden, steiler lokallagsleder for MDG i Sula, Håvard Vollset Lien.