Ein skule for framtida

Volda kommune har fått inn fem tilbod om bygging av ny Volda ungdomsskule.

Vinterleg rundt Veidekke AS sin ungdomsskule.  Foto: VEIDEKKE AS.

Nyheter

Møre-Nytt: Dei 5 tilbydarane som har levert løysingsforslag er :