Investorsamarbeid med Ålesund kommune:

Vil kombinere deponi og bolig på Ysteneset

En investorgruppe frontet av Alegi Eiendom ber nå om møte med Ålesund kommune for et mulig samarbeid rundt kombinert deponiløsning og boligutbygging på Ysteneset.

Bydel: Alegi Eiendom AS foreslo i 2019 å bygge et deponi for forurensa sjøbunn/masser ved Ysteneset. På toppen - ser de for seg å bygge en ny bydel med eiendomsutbygging.   Foto: ALEGI EIENDOM

Nyheter

Sunnmørsposten omtalte i 2019 interessen fra investorgruppen, frontet av Alegi Eiendom AS, med blant anna Haagensen og Giørtz- selskapene i ryggen, som ønsket boligutbygging ved Ysteneset, kombinert med kommunens «Renere Fjord-prosjekt», med etablering av et sjødeponi for forurensa masser utenfor Ysteneset.