Pårørende mener terskelen for tvang bør senkes:

– Du har lov til å ruse deg sjøl til døde. Jeg mener at du ikke bør få det valget.

«Stine» sin søster er så sjuk at familien mener hun kan være en fare for seg selv og andre. Samtidig er hun ofte for «frisk» til å tvangsinnlegges over tid. – Reglene for tvang er så strenge at de står i vegen for å hjelpe denne gruppen, mener hun.

Blir gjemt og glemt: – Det er mange sjuke mennesker som går rundt og ikke får hjelp. De blir gjemt i skyggen og glemt. Men vi kan ikke bare sette en gruppe mennesker til side, og si at det var jo de som ville det selv, sier «Stine»  Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Henrik Sørensen

Nyheter

– Familien blir sjuk. Vi blir stående aleine med alt ansvaret, men uten innsyn eller makt til å gjøre noe, sier «Stine».