Royal Marines på vinterkurs i norsk høyfjell:

Får ikke bruke motorkjøretøy i verneområde

Heimevernet vil at britiske marinesoldater skal få drive motorisert ferdsel under vintertrening i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Men får klart nei, av hensyn til naturvern og villreinen.

Trener på vinterkrig: Forsvaret ønsker å legge til rette for at utenlandske soldater får trene på å verne Norge. Men samtidig må vinterøvelser i høyfjellet ta hensyn til naturvernområder. Her en britisk marineinfanterist på Senja, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020.   Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

– Det er ikke lett å finne egnede områder der man ikke kommer i konflikt med vernehensyn.

Stig Hjellset
Nyheter

For andre år på rad er Møre og Fjordane heimevernsdistrikt vertskap for Royal Marines sitt årlige Mountain leader training-kurs i norske vinterfjell.